Postup při stavbě FVE


1. Návrh fotovoltaické elektrárny (FVE)

Začínáme schůzkou na místě stavby FVE. Dojde k předběžné domluvě ohledně technických záležitostí. Vysvětlíme vše okolo vyřizování administrativních záležitostí spojených se stavbou FVE.

2. Dokumentace, administrativa

Postaráme se o všechny dokumenty a administrativní záležitosti spojené s výstavbou fotovoltaické elektrárny
- nutnost komunikace s distributorem ohledně připojení FVE k síti.

3. Rychlá instalace, spolehlivý systém

Ihned po schválení žádosti distributorem můžeme začít stavět.
Používáme špičkové komponenty - FV panely, měniče, baterie, elektroinstalační materiál, Wallboxy, atd.

4. Dotace

Po ukončení stavby a připojení FVE k distribuční soustavě začneme neprodleně s vyřizováním dotací
(NZÚ, Ekomobilita, Solární ohřev vody)

5. Servis a údržba

Pravidelný servis a údržba zajistí správný a efektivní chod FVE
Možnost objednání