Portfolio

Fotovoltaická elektrárna v obci XYZ - návrh, realizace a servis FVE pro obecní úřad

1. Návrh fotovoltaické elektrárny (FVE) v obci XYZ - Analýza potenciálu solární energie v obci XYZ - Výběr vhodné lokality pro umístění FVE - Navržení optimální velikosti a konfigurace FVE pro potřeby obce XYZ - Výpočet a posouzení návratnosti investice do FVE 2. Realizace FVE v obci XYZ - Zajištění potřebných povolení a schválení projektu - Výb

1. Návrh fotovoltaické elektrárny - V roce 2010 byl na obecním úřadě zahájen projekt návrhu a realizace fotovoltaické elektrárny v obci XYZ. - Byla provedena analýza lokality a možností využití solární energie pro výrobu elektřiny. - Na základě toho byl vypracován návrh fotovoltaické elektrárny s výkonem 50 kWp. 2. Realizace fotovoltaické elektrárny - V roce

Revize a údržba fotovoltaické elektrárny na střeše průmyslového objektu v oblasti ABC

1. Návrh FVE pro obec XYZ - Provádí se analýza potenciálu obce pro využití solární energie (počasí, orientace budov, velikost plochy apod.) - Vytvoření technického a finančního plánu pro instalaci FVE - Zpracování dokumentace potřebné pro získání povolení a dotací 2. Realizace FVE - Výběr vhodného dodavatele solárních panelů a ostatních komponentů - Inst

1. Název projektu - Revize a údržba fotovoltaické elektrárny na střeše průmyslového objektu v oblasti ABC 2. Zadavatel - Společnost XYZ, s.r.o. 3. Adresa - ABC ulice 123, město, PSČ 4. Umístění elektrárny - Střecha průmyslového objektu v oblasti ABC 5. Výkon elektrárny - 100 kWp 6. Typ fotovoltaických panelů - Monokrystalické křemíkové panely